กู้เงิน shopee

กู้เงิน shopee
กู้เงิน shopee ฟรีดอกเบี้ยฟรีค่าสมัครล่าสุด

อายุของผู้กู้ - เริ่มต้น 20 ปีชึ้นไป

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 25% ต่อปี

กู้เงิน shopee สำหรับซื้อสินค้า ลดการพึ่งพาบัตรเครดิต

บริการกู้เงิน shopee คือบริการเงินกู้ออนไลน์สำหรับการซื้อสินค้าผ่อนชำระผ่านทาง shopee ในปี 2566 ลูกค้าที่กู้เงินใน shopee ช่วยให้ท่านได้ผ่อนสินค้าตามที่หมาปองไว้โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการผ่อนชำระ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ท่านกู้เงินในช้อปปี้ ท่านจะมีเวลาผ่อนชำระสินค้านานถึง 3 เดือน

 อย่างไรก็ดี วงเงินสำหรับกู้เงิน shopee ที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับในช่วงปี 2023 จะได้ไม่เท่ากันตามการพิจารณาของ shopee โดยหากลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ shopee มีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากและชำระเงินกู้ได้ตามเวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นเหตุให้ได้วงเงินมากขึ้น แต่ถ้าลูกค้าคนไหนนาน ๆ ถึงกู้เงิน shopee ก็จะได้วงเงิน shopee กู้เงินที่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ shopee สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี พร้อมทั้งสินเชื่อ shopee คิดดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอก อนึ่ง ก่อนที่จะขอสินเชื่อ shopee ควรแน่ใจว่าเรามีกำลังผ่อนชำระที่ไหวและต้องการสินค้าใน shopee จริง ๆ เพราะถ้ายังไม่รีบร้อนหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระบริการกู้เงิน shopee ก็อาจเลื่อนไปจนกว่าที่จะมีความพร้อมได้

 

เกณฑ์การอนุมัติวงเงินบริการกู้เงิน shopee ต่างจากบัตรเครดิตอย่างไร?

สำหรับการอนุมัติวงเงินกู้ยืมเงินด้วยบัตรเครดิต สถาบันการเงินแต่ละแห่งในปี 2566 จะพิจารณาจากการใช้งานและสถานะทางการเงินของผู้สมัครบัตรเครดิตเป็นหลัก หากผู้ทำบัตรเครดิตมีรายได้ต่อเดือนสูงและมีเงินฝากในบัญชีจำนวนมากก็จะทำให้มีวงเงินบัตรที่มากมาย แต่สำหรับบริการกู้เงิน shopeeหรือผลิตภัณฑ์กู้เงินใน shopeeใช้เกณฑ์การอนุมัติวงเงินที่แตกต่างกันออกไป โดยเกณฑ์ที่บริการกู้เงิน shopee ใช้พิจารณาคือผู้ขอสินเชื่อ shopee เบิกใช้วงเงินผ่อนชำระมากน้อยเพียงใด ถ้าเกิดว่าลูกค้าขอสินเชื่อ shopee ใช้จ่ายเยอะก็จะทำให้ขั้นตอนหรือวิธีการได้มาซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราฉะนั้น วิธีสมัครสินเชื่อ shopee หรือการกู้เงิน shopee ให้ได้วงเงินมาก ๆ คือการใช้จ่ายให้เยอะและชำระเงินตรงเวลา เพียงเท่านี้ก็จะทำให้วงเงินสำหรับshopee กู้เงิน ครั้งต่อไปเพิ่มมากขึ้น

 

ค่าติดตามทวงถามหนี้จากการกู้เงิน shopee

แม้ว่าผลิตภัณฑ์เงินกู้ออนไลน์อย่างกู้เงิน shopee จะเป็นสินเชื่อที่เพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่นานสำหรับปี 2023 นี้ อีกทั้งวัตถุประสงค์หลักของสินเชื่อ shopee ก็เพื่อให้ลูกค้า shopee สามารถผ่อนชำระสินค้าออนไลน์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคาร นอกจากนี้ ขั้นตอนในการกู้เงินในช้อปปี้ก็ทำไม่ได้ไม่ยาก เพียงแค่เปิดแอพขึ้นมา พร้อมกับกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตน เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราได้รับวงเงินจากผลิตภัณฑ์กู้เงิน shopee ได้แล้ว แต่กระนั้น การขอสินเชื่อ shopee ก็ไม่ต่างอะไรมากนักจากการขอสินเชื่อผ่านธนาคาร หากผู้สมัครผิดนัดชำระจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายทวงถามหนี้นั่นเอง 

สำหรับบริการกู้เงิน shopee มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่ 100 บาทต่อครั้ง และยังไม่รวมกับดอกเบี้ยในกรณีค้างค่าชำระอีกด้วย ดังนั้น สำหรับนักช้อปที่สมัครสินเชื่อ shopee ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะผิดนัดชำระหรือชำระช้าเกินกำหนด เพราะไม่เพียงแต่โดนค่าปรับเพิ่มเติม แต่ท่านอาจได้รับวงเงินที่น้อยลงในการกู้เงิน shopee ครั้งหน้า เนื่องจากเครดิตความน่าเชื่อถือของท่านลดน้อยลงนั่นเอง แต่สำหรับลูกค้าเงินกู้ shopee ที่มีวินัยการชำระอย่างดีเยี่ยมก็จะได้รับวงเงินที่สูงขึ้นและไม่ต้องกังวลค่าติดตามทวงหนี้และอัตราดอกเบี้ยในกรณีขำระช้าเกินกำหนด