0 %

ข้อตกลงยินยอมและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม โครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ 100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com ในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์โครงการฯ นี้ให้ถือว่าท่านได้ ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากท่านผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
ข้อกำหนดและวิธีการร่วมกิจกรรม
 1. คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมเดินทางในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และพร้อมยอมรับกติกาเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่โครงการฯ และผู้ประกอบการกำหนด และจะต้องเป็นคนไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องใช้สิทธิ์นอกจังหวัดภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัตรประชาชน โดย 1 คนมีสิทธิ์ซื้อได้ 1 รายการเท่านั้นตลอดโครงการฯ
 2. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com เริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 24.00 น. หรือจนกว่าของขวัญ 10,000 รายการจะหมด
 3. เปิดให้ซื้อของขวัญ 4 รอบ รอบที่ 1 : 11 พฤศจิกายน 2562 /รอบที่ 2 : 12 พฤศจิกายน 2562 /รอบที่ 3 : 11 ธันวาคม 2562 /รอบที่ 4 : 12 ธันวาคม 2562
 4. วิธีการร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่ต้องใช้
  1. 1) เข้าคิวเพื่อทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และภูมิลำเนา (เริ่มตั้งแต่ 06.00 – 24.00 น. หรือจนกว่าของขวัญ 10,000 รายการจะหมด)
  2. 2) จองซื้อของขวัญ โดยใช้อีเมลและหมายเลขมือถือ
  3. 3) ชำระเงิน 100 บาทกับทางโครงการฯ ได้ 2 วิธี ดังนี้
   1. 3.1 จ่ายโดย Prompt pay
   2. 3.2 บัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ Visa หรือ Master และ บัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิต ระบบจะขอรหัส OTP ทุกครั้ง ( จ่าย 100 บาทกับทางโครงการ ไม่มีการต้องจ่ายเพิ่มกับผู้ประกอบการ นอกจากคุณจะใช้บริการอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดในรายการที่คุณซื้อไปจากโครงการ)
  4. 4) คุณจะได้รับ E-Voucher Confirmation ทาง SMS และ E-Mail ให้ท่านภายใน 48 ชั่วโมง หากไม่พบ E-Mail ใน Inbox กรุณาเช็ค E-Mail ใน Spam หรือ Junk ทั้งนี้ควรเช็คผ่านทางคอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ: สินค้าและบริการในโครงการ เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนใช้บริการ เมื่อได้รับอีเมล์แล้ว กรุณารอ 48 ชั่วโมง จึงค่อยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อยืนยันใช้บริการของท่าน โดยคุณต้องแสดงหลักฐานและหมายเลข E-VOUCHER และสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิ์จองวันเดินทาง/วันเข้าพัก ตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขที่ระบุใน E-VOUCHER
 5. การร่วมกิจกรรม เป็นการเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ระบบทำการจัดสรรคิวให้ท่านทยอยเข้าสู่หน้าลงทะเบียน และทยอยเข้าไปในร้านค้าเพื่อเลือกซื้อของขวัญ โดยท่านจะมีเวลา 40 นาที เริ่มตั้งแต่หน้าร้านค้าเลือกซื้อของขวัญ ไปจนถึงเสร็จสิ้นการชำระเงิน แต่หากไม่ตัดสินใจซื้อ ระบบจะนำท่านออกจากระบบอัตโนมัติ เพื่อนำท่านไปสู่หน้าเข้าคิวลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ให้โอกาสผู้อื่นที่ต่อคิวอยู่ ได้เข้ามาในระบบเพื่อลงทะเบียนเลือกซื้อของขวัญ
 6. หากลงทะเบียนแล้วไม่ซื้อของขวัญ ออกจากระบบไป เมื่อกลับมาใหม่ในรอบต่อไปท่านต้องเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนใหม่ทุกครั้ง
5 เรื่องต้องทำ
 1. เปิดเว็บไซต์โครงการ ผ่านทาง Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera Browser ฯลฯ ทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ซึ่งใน 1 Browser สามารถลงทะเบียนได้ 1 คนเท่านั้น หากต้องทำการลงทะเบียนให้กับคนอื่นๆ ด้วย ต้องรอคนแรกทำรายการให้สำเร็จก่อน หรือต้องเปิด Browser อื่นเพื่อลงทะเบียนให้กับบุคคลอื่นๆ
 2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องตามบัตรประชาชนของตนเอง / เบอร์โทรศัพท์และ E-Mail ให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลมาผิด ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่แก้ไขข้อมูลใดๆ ในทุกกรณี และไม่ส่ง E-Voucher Confirmation ซ้ำให้ท่าน
 3. เลือกสินค้าที่ไม่อยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง เพียง 1 รายการเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าท่านจะพยายามซื้อหลายๆ รายการ แต่ระบบจะออก E-Voucher Confirmation ให้ท่านเพียงรายการแรกที่จ่ายเงิน รายการเดียวเท่านั้น
 4. อ่านเงื่อนไขของผู้ประกอบการให้ละเอียดก่อนซื้อ เมื่อซื้อแล้วท่านต้องยอมรับในเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนด
 5. ระบบจะส่ง E-Voucher Confirmation ทาง SMS และ E-Mail ให้ท่านภายใน 48 ชั่วโมง หากไม่พบ E-Mail ใน Inbox กรุณาเช็ค E-Mail ใน Spam หรือ Junk ทั้งนี้ควรเช็คผ่านทางคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: กรณีที่สินค้าเหลือรายการสุดท้าย แต่มีคนกดจองและจ่ายเงินซื้อเข้ามาพร้อมกัน ระบบจะออก E-Voucher Confirmation ให้กับบุคคลที่จ่ายเงินเข้ามาก่อน ส่วนบุคคลที่จ่ายเงินช้ากว่า จะได้รับ SMS และ E-Mail แจ้งให้ท่านติดต่อโครงการฯ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ในหมวดเดียวกันกับที่ท่านสั่งซื้อ ยกเว้น กรณีที่ท่านสั่งสินค้าในหมวดตั๋วเครื่องบิน ท่านต้องเลือกสินค้าในหมวดอื่นๆ

8 เรื่องห้ามทำเด็ดขาด
 1. ห้ามลงทะเบียนผ่าน Line Browser หรือ เปิด Link ลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Application
 2. ห้ามเปลี่ยนเส้นทาง Browser หรือปิดออก Browser ระหว่างรอคิว, ลงทะเบียน, ซื้อสินค้าและจ่ายเงิน แนะนำให้ท่าน ทำให้จบกระบวนการใน 1 Browser (กรณีลงทะเบียนทางมือถือ ท่านสามารถสลับเล่น Application อื่นได้ แต่ห้ามกดปิดหน้าเว็บไซต์)
 3. ห้ามคัดลอกลิ้งค์ (Copy Link) หน้าลำดับคิวหรือหน้าร้านค้าของตนเอง ไปเปิดในหลายๆ Browser และห้ามส่งลิ้งค์ ให้บุคคลอื่นเพื่อทำการต่อคิว หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด แม้ว่าท่านจะส่งลิ้งค์ของท่านให้กับบุคคลอื่น แต่บุคคลนั้นๆ ก็จะไม่สามารถซื้อสินค้าได้ เพราะไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์
 4. ห้ามซื้อสินค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนของตนเอง ถ้าท่านซื้อสินค้าที่อยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง ท่านจะไม่สามารถทำการยืนยันการจองเพื่อใช้บริการจากผู้ประกอบการได้หรือ ท่านจะถูกปฏิเสธจากผู้ประกอบการที่ไปขอรับบริการ
 5. ห้ามเปิดหน้า Booking หลายหน้าต่าง (หลาย Tab) เพื่อทำการซื้อสินค้าหลายๆ รายการ หากท่านซื้อหลายรายการ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 6. ห้ามบล็อกคุกกี้ Web Browser (ทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ) เนื่องจากระบบลงทะเบียนของเว็บจะใช้คุกกี้ ถ้าท่านบล็อกคุกกี้ เมื่อเข้าสู่ร้านค้าท่านจะหลุดออกจากหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ
 7. ห้ามบล็อก Popup Web Browser เนื่องจากหน้าชำระเงินจะทำการแสดงข้อมูลการชำระเงินแบบ Popup
 8. ห้ามบล็อก SMS โปรโมชั่น หากท่านบล็อก SMS โปรโมชั่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่านเพื่อปลดบล็อก หากท่านไม่ทำการปลดบล็อก SMS โปรโมชั่น ท่านอาจจะ ไม่ได้รับ E-Voucher Confirmation ทาง SMS
เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สินค้าและบริการในโครงการฯ
 1. ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ
 2. เมื่อท่านได้รับ E-Voucher Confirmation แล้ว กรุณารอ 48 ชั่วโมง จึงค่อยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อยืนยันใช้บริการของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้ทางโครงการแจ้งรายงานการจองของท่านไปให้ผู้ประกอบการรับทราบก่อน
 3. ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการ รวมถึงใช้บริการตามวัน เวลา ที่กำหนด ใน E-Voucher Confirmation
 4. สินค้าทุกรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/เวลา เปลี่ยนแปลงสินค้า ยกเลิกสินค้า หรือแลก/ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 5. ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ซื้อได้เนื่องจากระบบจะดึงชื่อจากการลงทะเบียนมาใช้ในการซื้อโดยอัตโนมัติ และชื่อของคนที่ระบุอยู่ใน E-Voucher Confirmation เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการใช้ E-Voucher และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. สินค้าที่อยู่ในโครงการฯ ราคา 100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อจ่าย 100 บาทที่โครงการฯ และไปใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากผู้ใช้บริการต้องการซื้อหรือรับบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ณ สถานประกอบการนั้นๆ
 7. รายการสินค้าในโครงการมีกำหนดเวลาให้ใช้ภายในธันวาคม 2562 โดยแต่ละสถานที่มีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ซื้อต้องอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ละเอียด เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ถ้าท่านซื้อสินค้าที่อยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง ท่านจะไม่สามารถทำการยืนยันการจองเพื่อใช้บริการจากผู้ประกอบการได้หรือ ท่านจะถูกปฏิเสธจากผู้ประกอบการที่ไปขอรับบริการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับหมวดโรงแรม

ห้องพักที่ท่านได้ คือ Room Type ตามที่กำหนดใน E-Voucher ในกรณีที่ Room Type ที่กำหนดมาใน E-Voucher ไม่มีห้องว่างในวันที่ท่านต้องการเข้าพัก ทางโรงแรมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง Room Type ให้กับ ท่านได้

ข้อตกลงยินยอมและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์
 1. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง เพื่อเป็นสิ่งยืนยันตนในการจัดซื้อสินค้าและบริการในโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามโครงการฯ และผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด หากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนไม่ตรงตามที่โครงการฯ กำหนด ทางโครงการฯ จะยกเลิกสิทธิการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 2. เว็บไซต์ 100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com เป็นเพียงตัวแทนกลางในการจัดหารวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และอำนวยความสะดวกในการรับจองซื้อสินค้าท่องเที่ยวในโครงการฯ และรับชำระค่าสินค้าตามธุรกรรมที่กำหนด ดังนั้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้าและ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆ กับทางผู้ขายที่เข้าร่วมโครงการฯ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยโครงการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 3. การบริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงปัญหาในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้) โครงการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากปัญหาดังกล่า
 4. โครงการฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการในการเสนอบริการและ/หรือการให้สิทธิพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ หรือให้บริการ ดังนั้น โครงการฯ จึงไม่มีความรับผิดชอบต่อการขายสินค้า การให้บริการ รวมถึงความสามารถในการได้รับสิทธิพิเศษ หรือการยกเลิกบริการหรือสิทธิพิเศษใด ๆ จากผู้ขาย
 5. ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้
  ทางโครงการฯ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้) โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เราเก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย
  1. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง : เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จองซื้อสินค้าบริการหรือเวาร์เชอร์ในโครงการฯ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์
  2. ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน : เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
 6. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โครงการฯ ได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Data Policy) ธนาคารจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นหลัก เช่น
  1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองสินค้าบริการ
  2. เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการ ตามเงื่อนไขโครงการฯ
  3. เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ
  4. เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ สำรวจความคิดเห็น แบบสอบถาม Survey เป็นต้น
หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บ รวบรวม เปิดเผย ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น

ส่งความสุขทั่วไทย โดย

Top