สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ
สินเชื่ออิ่มใจอนุมัติไว คิดดอกเบี้ยไม่แพง

อายุของผู้กู้ - เริ่มต้น 20 ปีขึ้นไป

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 3.99% ต่อปี

สินเชื่ออิ่มใจ ธุรกิจไหนเข้าร่วมบ้าง?

ธนาคารออมสินได้มีโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการประจำปี 2566 ที่เรียกว่าสินเชื่ออิ่มใจออมสิน โดยเป็นเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ร้านอาหารประเภทฟู้ดคอร์ท ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือร้านติดริมถนน เป็นต้น สินเชื่อออมสินอิ่มใจให้วงเงินกับผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคิดเพียงแค่ร้อยละ 3.99 ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น สินเชื่ออิ่มใจยังเป็นบริการสินเชื่อออมสินที่ให้เวลาชำระที่ค่อนข้างนาน เพราะมีเวลานานถึง 5 ปีนั่นเอง

ผู้ที่ทำธุรกิจร้านอาหารและคเรื่องดื่มที่อยากกู้สินเชื่ออิ่มใจออมสิน หรือลงทะเบียนออมสินอิ่มใจในปี 2023 ท่านสมัครได้เลยทันทีที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยมีวิธีการขั้นตอนคือกรอกรายละเอียดพร้อมทั้งแนบส่งเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่ออิ่มใจพิจารณา หรือท่านอาจจะสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินผ่านทางแอพ MyMo ก็สะดวกไม่แพ้กัน เพราะใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการขั้นตอนต่าง ๆ นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ใครที่คิดจะขอสินเชื่อธนาคารออมสินที่กล่าวถึงอยู่นี้ ควรตรวจคุณสมบัติตัวเองให้เรียบร้อยก่อน เพราะคุณสมบัติสำหรับสินเชื่ออิ่มใจไม่เหมือนกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด 10,000 บาท หรือสินเชื่อออมสินอย่างอื่น

 

ปรับโฉมร้านค้าใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิมด้วยสินเชื่ออิ่มใจออมสิน

กล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมของร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้านำมาตัดสินใจในการใช้บริการ เพราะหากร้านค้ามีบรรยากาศที่ดีคละเคล้าไปกับอาหารจานเด็ดย่อมทำให้ลูกค้าอยากมานั่งรับประทานอย่างแน่นอน สำหรับเจ้าของกิจการที่ขาดเงินทุนในการพัฒนาสามารถติดต่อธนาคารออมสินสำหรับขอสินเชื่ออิ่มใจออมสินได้ โดยสินเชื่ออิ่มใจออมสินถือได้ว่าเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการที่ให้วงเงินไม่เกิน100,000 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ทำอาชีพร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ด้วยเงินทุนของสินเชื่อออมสินอิ่มใจอาจส่งผลให้ร้านค้าของท่านผ่านการปรับโฉมภายในร้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและดึงดูดลูกค้าสัญจรมากขึ้นในช่วงเปิดประเทศปลายปี 2023 นี้ 

ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าของกิจการที่สมัครใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจก็ยังไม่ต้องรีบชำระ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนออมสินอิ่มใจได้รับการเว้นชำระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ย 6 เดือนแรกภายหลังจากลงทะเบียนออมสินอิ่มใจ และยังมีเวลาชำระนานกว่า 5 ปี ทั้งนี้ สินเชื่ออิ่มใจยังมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 10,000 บาทอีกด้วยตรงที่ทั้งสองต่างเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกันเหมือนกันทั้งคู่

 

หาบเร่แผงลอย รถเข็นอาหาร ไม่สามารถกู้สินเชื่ออิ่มใจได้

มีลูกค้าธนาคารออมสินหลายคนยังเข้าใจผิดในรายละเอียดของสินเชื่ออิ่มใจตรงที่ว่าสินเชื่ออิ่มใจออมสินให้สมัครได้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่หาบเร่แผงลอยหรือรถเข็นอาหาร ซึ่งในรายละเอียดของลงทะเบียนออมสินอิ่มใจเน้นย้ำว่าผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนได้ ถ้าให้ขยายความเข้าใจให้เห็นภาพมากขึ้นอีกนิดก็คือผู้สมัครใช้บริการสินเชื่อออมสินอิ่มใจต้องมีกิจการร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มของตัวเองประเภทภัตตาคาร ร้านใรห้าง หรือ Food Truck เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยแม้ว่าจะไม่สามารถได้รับสิทธิ์จากสินเชื่ออิ่มใจ แต่ท่านยังสามารถลงทะเบียนวงเงินสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด19 ได้ ซึ่งเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินที่มีวงเงินให้คนละไม่เกิน10,000 บาท ทั้งยังเป็นสินเชื่อแบบไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินค้ำประกันอีกด้วย